Stockholms landsbygd och Katrineholm: framtiden

Stockholms landsbygd och Katrineholm ligger i olika län, som gränsar till varandra. Dessa två ställen, Stockholms landsbygd och Katrineholm, har såklart framtidsplaner. Planerna skiljer sig en del åt.

Stockholms landsbygd och Katrineholm är redan relativt olika, då Katrineholm är en tätort. Här riktar man in sig på större satsningar inom skola, arbetsmarknad, omsorg och trygghet. Man har en framtidstro där man vill göra det bättre för de boende i Katrineholm.

Stockholms landsbygd däremot riktar in sig på turism. Man bygger olika turistmagneter som kopplas till landsbygden. Gårdsbutiker, campingar, älgsafari och liknande. Även här skiljer sig Stockholms landsbygd och Katrineholm.

Stockholms landsbygd riktar in sig mot detta då det finns en potential, då fler och fler människor vill uppleva hur det är på landet. Man är intresserad av djur och att komma närmre naturen och det lugnare. Även mat har blivit viktigare, och turister är intresserade av att se varifrån maten kommer ifrån och hur det går till.

Man tror alltså att de kan dra in en rejäl intäktssumma för turistföretagen genom att göra så. Dessutom ger man folk chansen och tillfälle att uppleva detta.

Båda har alltså väldigt bra framtidsplaner, även om man märker att prioriteringarna är olika för Stockholms landsbygd och Katrineholm.